• info@buslerstills.com
  • +38 093 9569 723
  • Пн-Пт 9:00 - 17:00

Ректифікаційне обладнання

Виробництво етилового ректифікованого спирту із зерна різних видів, картоплі, цукрових буряків, цукру, меляси та іншої цукро- та крохмалевмісної харчової сировини, а також з головної фракції етилового спирту, отриманої при виробленні спирту з харчової сировини.

Ректифікаційні колони Busler Stills дозволяють виробляти нейтральний спирт міцністю щонайменше 96,0% об. для харчової, косметологічної та паливної промисловості.

періодична перегонка

Серія Geist

чи

безперервна перегонка

Серія Rebis

Міні
спиртзаводи

Виробничі лінії з переробки зерна на нейтральний спирт міцністю не менше 96%, що відповідає вимогам стандартів ГОСТ 5962:2013, ДСТУ 4181:2003 або ТУ виробника.

50
100
300
500
1000
3000
Magnum Opus

Алхімік у пошуках філософського каменю (Джозеф Райт, 1771 рік)

Що таке ректифікація

Ректифікація – один із способів розділу сумішей, що грунтується на різному розподілі її компонентів між рідкою та паровою фазами. Даний процес застосовують для отримання етанолу з якісним відділенням сивушних олій та альдегідних фракцій.

Ректифікація – алхімічний акт виправлення чогось чи вчинення правильних дій у рамках Великого Роблення. Як правило, такою дією було очищення хімічного духу за допомогою багаторазової чи безперервної дистиляції.

Слово rectĭfĭcātĭo складається з прикметника «rectus» – простий, правильний, та дієслова «facio» (facere) – робити, створювати, виготовляти.

Для отримання чистих речовин при глибокій очистці замість простої дистиляції використовують процес, при якому потоки пари та рідини, переміщаючись в протилежних напрямках, багаторазово контактують один з одним в ректифікаційних колонах, при цьому частина менш летючого компонента конденсується з пари в рідину, а частина більш летючого компонента переходить з рідини у пару.

Такий протиточний рух контактуючих потоків супроводжується процесами теплообміну та масообміну. Проходячи по колоні пар настільки збагачується летючим компонентом, що на виході з апарату практично містить тільки цей компонент. Ступінь збагачення залежатиме від того, наскільки пара збіднюється домішкою в порівнянні з рідкою фазою.

При витратах тієї ж кількості тепла, що й при дистиляції, ректифікація дозволяє досягти більшого вилучення та розділення за потрібною речовиною або групою компонентів.